Toegepaste psychologie Deeltijd

Algemeen

NIEUW!
Toegepaste Psychologie in deeltijd!

Ben je een werkende professional die geïnteresseerd is in het gedrag van mensen en daar graag meer van wil weten? Dan kun je vanaf september 2020 de opleiding Toegepaste Psychologie in deeltijd volgen!

Bij deze opleiding leer je psychologische kennis praktijkgericht en oplossingsgericht toe te passen. De opleiding zet in op beoordelen van gedrag (zoals bij diagnostiek en assessments) en beïnvloeden van gedrag (zoals in training, coaching, voorlichting). Daarnaast speelt onderzoek een belangrijke rol in de opleiding. Je leert menselijk gedrag te onderzoeken om van daaruit dat gedrag te kunnen beoordelen en/of beïnvloeden. Daarnaast leer je de nodige algemene onderzoeksvaardigheden die je in staat stellen om diagnostiek uit te voeren en praktijkgericht onderzoek te doen.

Onderzoeken vanuit eigen beroepspraktijk
Je onderzoekt situaties uit je eigen beroepspraktijk door waarnemingen te doen, feiten te verzamelen en daar conclusies aan te verbinden. Daarnaast ontwerp je plannen om mensen verder te helpen ontwikkelen of om situaties te beïnvloeden. Het kan daarbij om de meest uiteenlopende zaken gaan, van beroepskeuze tot verslavingszorg, van effectiviteit in de werksituatie tot de inrichting van gebruiksvriendelijke technologie en van preventiecampagnes tot de inrichting van de openbare ruimte.

Na het volgen van de deeltijdbachelor:
  • heb je een gedegen theoretische kennis, ‘Body of Knowledge’, van de psychologie;
  • heb je kennis en vaardigheden opgedaan om het gedrag van individuen en groepen in de samenleving te beïnvloeden door het opzetten en uitvoeren van een coaching traject, een training en een voorlichtingscampagne;
  • heb je kennis en vaardigheden opgedaan om het gedrag van individuen en groepen te beoordelen door het opzetten en uitvoeren van een diagnostisch instrument;
  • kun je toegepast onderzoek opzetten en uitvoeren.

Toegepaste Psychologie is een brede opleiding en leidt op tot verschillende ‘beroepen’ of beroepsrollen (trainer, voorlichter, coach, adviseur, assessor, onderzoeker, et cetera) met name in de volgende sectoren:
  • Gezondheidszorg (onder meer preventie, diagnostiek, coaching en zorg bij jeugd, volwassenen en ouderen);
  • HRM (onder meer werving en selectie, re-integratie, werkcoach, assessments);
  • Onderwijs (onder meer leerlingbegeleiding, diagnostiek, studie- en beroepskeuze);
  • Organisaties en bedrijven die zich bezighouden met duurzaam gedrag.

Ook zijn toegepast psychologen aan het werk als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld als trainer of coach. Voor sommige beroepsrollen zijn registraties vereist. Deze ontwikkeling volgt de opleiding met aandacht.

Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over onze opleidingen op het gebied van zorg en welzijn, of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samenInformatie aanvragen