Social Work (bachelor deeltijd)

Algemeen

De bacheloropleiding Social Work in deeltijd wordt verzorgd door de Academie voor Sociale Studies. Wij richten ons in de opleiding op de hulpverlening aan mensen die worden belemmerd in hun sociale en maatschappelijke ontwikkeling en functioneren. U leert hoe u mensen kunt ondersteunen bij het aanpakken van hun vragen en het verbeteren van de omstandigheden waarin ze verkeren.

Na het volgen van de opleiding

  • heeft u een brede theoretische basis gelegd en verdiepende kennis opgedaan
  • kunt u cliënten ondersteunen bij het leren omgaan met en zoeken naar antwoorden op hun vragen
  • kunt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep, o.a. door praktijkgericht onderzoek uit te voeren
  • bent u in staat sociale ondersteuning voor uw cliënt te creëren en hem zijn eigen regie terug te laten nemen
  • kunt u agogische methodieken ontwerpen en inzetten
  • kunt u interdisciplinair werken in het sociale domein
  • bent u een reflectieve en kritische professional.

Deze opleiding doet mee aan het OCW-experiment leeruitkomsten, gericht op het flexibiliseren van het deeltijdonderwijs. Dit experiment loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2022.

Inschrijven

Inschrijven voor de bachelor Social Work (deeltijd) kan via: www.hanze.studielink.nl. Nadat wij uw aanmelding via Studielink bevestigd hebben gekregen, vragen wij u nog nadere informatie om te checken of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet. Let op: inschrijven kan alleen met een DigiD. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl