Financiële regelingen

Hieronder vindt u regelingen die financieel voordeel kunnen opleveren voor u of uw werkgever. Deze regelingen kunnen het u soms net even iets gemakkelijker maken om uw opleidingswens in vervulling te laten gaan.

Financieel voordeel voor uw werkgever

U wilt werken en leren met elkaar combineren. Dan bent u bij Hanzehogeschool Groningen, Professionals en Bedrijven, aan het juiste adres. Wellicht krijgt u uw opleiding (deels) door uw werkgever vergoed. U kunt dan nagaan of uw werkgever in aanmerking komt voor de Subsidieregeling praktijkleren. Deze nieuwe regeling geldt per 1 januari 2014 als vervanging voor de Wet Vermindering Afdracht (WVA) Onderwijs.

Meer informatie over de Subsidieregeling praktijkleren is beschikbaar via de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Om te kijken of uw werkgever in aanmerking komt om subsidie aan te vragen, kunt u hier meer lezen over de voorwaarden.

Belastingvoordeel voor uzelf

Als u werken en leren combineert, is het veelal mogelijk om een deel van uw studiekosten via de Belastingdienst terug te krijgen. U heeft recht op deze regeling als u niet in aanmerking komt voor studiefinanciering of een tegemoetkoming. Tot de aftrekbare scholingskosten behoren uitsluitend studie- en opleidingskosten die direct samenhangen met het volgen van een opleiding, zoals collegegeld en studieboeken. Reiskosten in verband met studie zijn niet aftrekbaar. De studiekosten zijn aftrekbaar als deze boven het bedrag van €500 uitkomen. Het maximaal aftrekbare bedrag is €15.000.

Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl

Levenlanglerenkrediet

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar heeft u geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het Levenlanglerenkrediet.

Lees hier meer over het Levenlanglerenkrediet.

Niet gevonden wat u zoekt?

Neem contact met ons op