Workshop Moreel Beraad voor (sociale) professionals 4 juli 2017

25 apr
In de hectiek van alle dag is er in sociale teams of in gebiedsteams vaak geen tijd om pas op
de plaats te maken en aangrijpende, morele kwesties te bespreken. Het kan gaan om vragen
rondom privacy, zelfredzaamheid, veiligheid, samenwerken met mantelzorgers of keuzes die
de goede zorg direct beïnvloeden.

Een Moreel Beraad is een methode waarin professionals met elkaar in gesprek gaan over
een concrete casus waarin een ethische kwestie aan de orde is. Zij doorlopen een
systematiek om uiteindelijk te komen tot een zorgvuldige afweging over wat goed handelen is
in deze specifieke situatie. Moreel Beraad wordt al uitgevoerd in de ouderen zorg, jeugdzorg,
medische zorg, justitie en in de psychiatrie.

Daarom organiseert Professionals en Bedrijven van de Academie voor Sociale Studies van
de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de beroepsvereniging voor sociale
professionals, BPSW regio Noord, een workshop over Moreel Beraad. We richten ons hierbij
op vragen die spelen in sociale teams of gebiedsteams, maar andere professionals uit het
sociaal werk zijn ook van harte welkom. Er wordt een inleiding gehouden over de methode en
ter plekke wordt een Moreel Beraad uitgevoerd zodat de deelnemers aan deze workshop
kunnen ervaren hoe de methode werkt. Met managers willen we in gesprek gaan over de
waarde van Moreel Beraad in organisaties en hoe je deze methode kunt implementeren op
werkvloer.

De workshop wordt uitgevoerd onder leiding van drs. Trijntje Scheeres. Zij is stafmedewerker
bij Reliëf en trainer/ gespreksleider Moreel Beraad.

Tip: kom met een collega zodat u samen ervaart of deze methode van waarde is voor uw
werksituatie.

Er is plaats voor 60 deelnemers, meld u dus snel aan.*

  • Wanneer: 4 juli 2017 van 14.00-17.00 uur
  • Kosten: €50,-
  • Plaats: Marie KamphuisBorg, Zernikeplein 23, Groningen
  • Aanmelden is mogelijk tot 12 juni via hanze.nl/moreelberaad
  • Accreditatie bij het Registerplein in aanvraag
  • Voor vragen: penbsass@org.hanze.nl

* De Workshop gaat door bij minimaal 50 deelnemers. U ontvangt bericht na de sluitingsdatum 12 juni.