Welkom bij de lezing over ‘Positieve Gezondheid’ door Machteld Huber

26 sep
Op 1 december 2017 geeft Machteld Huber in Groningen een lezing over positieve gezondheid. Machteld Huber is arts en onderzoeker en introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland. Positieve gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Tijdens de lezing krijgt u een introductie op het begrip positieve gezondheid en wat denken en handelen vanuit dat concept betekent voor zorg, welzijn en de maatschappij als geheel.

Namens de Hanzehogeschool Groningen en de Martini Academie nodigen wij u van harte uit voor deze lezing.

Datum: 1 december 2017
Tijd: 11.00 - 12.00 uur (zaal open vanaf 10.30 uur)
Locatie: Martini Ziekenhuis, Van Swietenplein 1, Groningen (in het Paviljoen)
Kosten: € 10,-
Aanmelden: Kan via deze link (wees er snel bij i.v.m. het beperkt aantal plaatsen)
Meer informatie: https://ipositivehealth.com/

Positieve gezondheid past binnen het thema Healthy Ageing. Dit thema is de afgelopen jaren door steeds meer Noordelijke instellingen als strategisch thema gekozen. Voor zowel de Hanzehogeschool Groningen als het Martini Ziekenhuis is het een belangrijk speerpunt. Vanuit de Martini Academie en de academies voor Gezondheidsstudies, Sociale Studies, Verpleegkunde en het Centre of Expertise van de Hanzehogeschool Groningen willen we u meer kennis en ideeën rond dit thema aanreiken.

Heeft u vragen over de organisatie van deze lezing? Neemt u dan contact op met