Start module "Duurzame inzetbaarheid in organisaties"

14 nov
Op woensdagavond 11 januari 2017 start de keuzemodule "Duurzame inzetbaarheid in organisaties". De module bespreekt mogelijkheden en kansen om vitaliteit van medewerkers te vergroten, duurzame inzetbaarheid te stimuleren en positieve psychologie in te zetten om het gesprek aan te gaan over bevlogenheid, employability en dergelijke. Voor HRM en P&O professionals en iedereen die werkt met en belangstelling heeft voor mensen die werken in organisaties.

Al een aantal jaren staat duurzame inzetbaarheid in organisaties in de belangstelling. In menig beleidsplan benoemt als belangrijk speerpunt wordt het zelden concreet. Veel mensen vinden het een vaag begrip en denken het eerst aan meer sporten, minder roken en gezond eten. Tijdens deze module gaan we het begrip duurzame inzetbaarheid verkennen en concretiseren. De drie pijlers: vitaliteit, motivatie en competent behandelen we aan de hand van best practises en theorie en vertalen we naar mogelijke toepassingen in organisaties.
We gaan in op verantwoordelijkheden en mogelijkheden van werkgevers en van medewerkers om duurzame inzetbaarheid te versterken.

Beleid en organisatiecultuur, leiderschap, bevlogenheid, een leven lang leren en persoonlijk leiderschap zijn onderwerpen die de revue passeren. Tijdens de module leggen we steeds de link naar de positieve psychologie en haar mogelijke rol bij het versterken van duurzame inzetbaarheid.

Data: woensdagavond 11 januari, 25 januari, 8 februari, 1 maart en 15 maart van 18.30 tot 21.00 uur