Nog een paar plaatsen vrij bij ‘Zorg voor de oncologische patiënt’

07 sep
Het aantal kankerpatiënten neemt nog steeds toe. De complexe behandelingen worden steeds meer afgestemd op de individuele patiënt. Kankerpatiënten willen immers meepraten en meebeslissen over de behandeling. Eigen regie en zeggenschap is belangrijk. Maar dit vereist een andere houding bij de behandelaars en zorgprofessionals.


Op 15 oktober 2018 start de module ‘Zorg voor de oncologische patiënt’. Hierbij staan onder meer de volgende thema’s centraal:

  • Eigen regie en zeggenschap van de patiënt en zijn/haar autonomie
  • Integrale samenwerking
  • Nazorg en de rol van de eerste lijn
  • Persoonsgerichtheid en continuïteit in de zorg
  • Proactieve familiezorg
  • Palliatieve zorg

Er zijn nog een paar plaatsen vrij! Meer informatie vindt u hier.