IT Academy Noord Nederland verzorgt succesvolle eerste training Soft Skills

06 jun
Groningen, 5 juni 2014 - Professionals en Bedrijven van de Hanzehogeschool Groningen heeft onder de vlag van IT Academy Noord Nederland een succesvolle eerste training verzorgd aan ICT professionals uit de regio.

In juni 2013 is een intentieverklaring ondertekend door de Gemeente Groningen, de Provincie Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en IBM Business Service Center Benelux BV met als doel het optimaal benutten van de synergie tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven op het gebied van ICT. De directe aanleiding hiervoor vormde de vestiging van het IBM Services Center in Groningen. Onder de naam Samenwerking Noord hebben bovendien 26 semipublieke organisaties in Noord Nederland zich verenigd om de dreigende tekorten op de IT arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

De IT Academy Noord Nederland wordt aangestuurd vanuit Professionals en Bedrijven van de Hanzehogeschool en richt zich in eerste instantie op educatie. Het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen brengen kennis, faciliteiten en menskracht (docenten en studenten) in een open omgeving in, die toegankelijk is voor bedrijven en instellingen die aan competentie- en applicatieontwikkeling willen werken. De eerste ideeën voor een IT Academy kwamen van Samenwerking Noord. Deze ideeën zijn geïntegreerd en verder uitgewerkt in de IT Academy Noord Nederland, waarbij ook IBM is aangesloten. De IT Academy Noord Nederland wordt gaandeweg 2014 uitgebreid met praktijkgericht onderzoek. Op dit moment is de Hanzehogeschool als regievoerder bezig om de organisatie rondom de IT Academy Noord Nederland in te vullen door het aanstellen van een Programmamanager, een Productmanager en een Communicatiemedewerker.

Met de eerste training soft skills beantwoordt de IT Academy Noord Nederland de vraag uit het werkveld om ICT professionals bij te scholen. Deelnemers zijn erg enthousiast over de training 'Samenwerking en Klantgerichtheid'. Enkele uitspraken van de deelnemers over de cursus: ‘Je krijgt praktische handvatten voor het herkennen van gedrag- en communicatiestijlen’, ‘De cursus was aangenaam, het heeft me getriggerd om gedragsstijlen verder te onderzoeken. Het geleerde is toepasbaar in m'n werk’ en ‘Ik vond de cursus zeer interessant. Ik heb een beter inzicht in het gedrag van mensen en ik snap nu beter hoe ik op mensen kan reageren.’

Meer informatie op http://www.samenwerkingnoord.nl/academy