Deeltijdopleiding HBO-ICT start met grootste groep in jaren

16 sep
IT leeft in Noord-Nederland! Dinsdag 2 september is de deeltijdopleiding HBO-ICT van start gegaan met een groep van maar liefst 39 studenten. Werknemers van o.a. de Gemeente Groningen, Brunel, Friesland College en Atos gaan zich gedurende een periode van 4 jaar ontwikkelen als IT-professionals.


Bouwend op de brede basis die gelegd wordt tijdens het programma, kunnen de deelnemers kiezen uit specialisaties in de richtingen Business IT & Management, Software Engineering en Network & Security Engineering. Hiermee wordt slim ingespeeld op de toenemende vraag naar hoger opgeleid IT-personeel.

Dat de vraag stijgt blijkt uit de cijfers van het rapport Groningen Economisch Bekeken. Volgens dit rapport is alleen al in Groningen de werkgelegenheid in de IT-sector van 2008 tot en met 2013 met 25% toegenomen. Tegelijkertijd wordt een daling in laagopgeleid IT-personeel verwacht. Beide tendensen onderstrepen het belang van het HBO-ICT (dt)programma.

De opleiding valt onder 'Professionals en Bedrijven' van CMI en wordt dit jaar sterk vernieuwd aangeboden. Deze vernieuwing is in samenspraak met het werkveld doorgevoerd, d.w.z. aansluitend op de wensen van de 26 organisaties in Samenwerking Noord. Dit vernieuwde, relevantere karakter en uitgebreide voorlichting daarover ligt aan de basis van de sterke stijging in inschrijvingen dit jaar, aldus Jantien de Bos, teamleider HBO-ICT.

Een derde mogelijke groeifactor is de komst van de IT Academy Noord-Nederland. Deze verbindende organisatie is sinds circa een jaar in de drie noordelijke provincies de vraag naar IT-kennis van organisaties aan het aanbod van kennisinstellingen aan het te koppelen. Via deze weg is onze deeltijdopleiding HBO-ICT sterker in beeld gekomen bij de partners achter de Academy (Samenwerking Noord en IBM Services Center) en zodoende is het de eerste Bachelor opleiding die hier profijt van heeft.