Cedeo erkenning voor HanzeConnect

07 apr
Aan HanzeConnect is voor de komende twee jaar weer een Cedeo-erkenning toegekend!.

Cedeo verleent zowel een erkenning voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen en Open Bedrijfsopleidingen, alsmede voor Coaching en Bedrijfsadvies. Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met de organisatie (in dit geval HanzeConnect). Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van de organisatie? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject en indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning.