Blended learning een succes! Een uniek en innovatief experiment.

06 feb
Op woensdag 1 februari vond in Naarden de diplomering plaats van een zestal werknemers van de Nuon. De werknemers hebben de deeltijdopleiding Associate degree (Ad) Projectleider Techniek van de Hanzehogeschool Groningen succesvol binnen de gestelde termijn doorlopen.

De deelnemers volgden de afstandsvariant en kregen daarbij één keer in de twee weken begeleiding door docenten in het Technical Training Centre van Nuon te Amsterdam. Naast het diploma Ad Projectleider Techniek, ontvingen de kandidaten ook het branchecertificaat, respectievelijk –diploma REWIC Hoofdwerktuigkundige in Centrales.

De opzet van dit traject was uniek, innovatief en experimenteel van aard. De combinatie van afstandsonderwijs, periodieke begeleiding (blended learning) en gezamenlijk als groep studeren op locatie, heeft dit traject succesvol gemaakt. Zowel Nuon als de Hanzehogeschool Groningen concluderen dat dit experiment zeer succesvol heeft uitgepakt.

Meer informatie over deze deeltijdopleiding.