Afdeling Marktonderzoek HanzeConnect overgenomen door adviesbureau Lexnova

27 sep
In september 2011 heeft Lexnova het onderzoeksbureau van HanzeConnect overgenomen, dat onderdeel uitmaakte van de Hanzehogeschool Groningen. Op deze wijze ontstaat een goede synergie tussen advies en onderzoek.

De Hanzehogeschool Groningen, waar de afdeling Marktonderzoek van HanzeConnect onderdeel van was, wilde zich meer concentreren op haar primaire onderwijstaak. De overgang van de onderzoeksafdeling naar Lexnova past daarom in deze strategie. Daarnaast liggen onderzoek en advies steeds meer in elkaars verlengde en zijn nauw met elkaar verweven. Op deze wijze probeert Lexnova haar klanten nog beter te bedienen.

De nieuwe samenwerking, die zich met name gaat richten op de branches overheid, zorg en onderwijs, komt ten goede aan de kwaliteit van de totale onderzoeks- en adviestrajecten. Een belangrijk deel van de medewerkers van HanzeConnect heeft ook de overstap naar Lexnova gemaakt.

Voor meer informatie zie: www.lexnova.nl