Post-hbo Registeropleiding Coördinator Taal

Algemeen


Taal speelt een grote rol bij vrijwel alle vakken. Als kinderen op de basisschool niet goed leren spreken, lezen en schrijven, kunnen ze in het voortgezet onderwijs onvoldoende meekomen.
Als taalcoördinator bewaak en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs op uw school en ben je vraagbaak voor jouw team. Daarvoor heb je de nodige vakinhoudelijke kennis nodig. Verder dien je als taalcoördinator erop toe te zien dat het taalonderwijs op een verantwoorde manier wordt vastgelegd in een taalbeleidsplan en dat veranderingen planmatig verlopen.

De post-hbo-opleiding Taalcoördinator is voor leerkrachten in het basisonderwijs die een voortrekkersrol en begeleidende rol willen vervullen op het gebied van taalonderwijs en taalbeleid.

Na afloop van de post-hbo-opleiding Taalcoördinator:

  • kun je in jouw school een centrale rol vervullen bij vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs;
  • heb je een taalbeleidsplan ontwikkeld voor uw school;
  • ben je in staat om collega’s te ondersteunen en te enthousiasmeren op het gebied van taalonderwijs;
  • ben je in het bezit van een erkend diploma dat landelijk geregistreerd is.

Ook op maat voor jouw organisatie

Wil je deze opleiding liever bovenschools organiseren? Het is ook mogelijk om deze opleiding te verzorgen binnen een samenwerkingsverband of op bovenschoolsniveau. Neem voor meer informatie contact op met Liane Meijer-de Vries 050-595 7321 of met Ineke Oosterveld, 050-595 7088