Aanvragen informatie op maat

Welke informatie wilt u ontvangen

Met de keuzemogelijkheden hieronder, kunt u zelf bepalen van welke opleiding(en) u informatie wilt ontvangen. Klik op de verschillende onderdelen en maak vervolgens met behulp van de vinkvakjes een keuze.
Alle Opleidingen
Marketing & Communicatie
Communicatie
International Communication (master)
Marketing
Commerciële Economie (deeltijd)
Commerciële Economie duaal (werken en leren)
Internationaal Ondernemerschap
Marketing- en Communicatieplan
Marketing en Ondernemerschap
Marketingstrategie en Management
Marktanalyse
Marktonderzoek en Online Marketing
Master of Science in Business Studies (Interdisciplinary ...
Management & Organisatie
Facility Management
Facility Management (deeltijd)
Financieel management
Business Administration
Business Controller
Business Finance
Business Operations & Information Systems
Business Strategy & Law (module)
Finance & Control (deeltijd)
Financieel management voor non financials
Post-Bachelor accountantsopleiding met oriëntatie &l...
Schakelprogramma Accountancy
HRM
Human Resource Management Associate degree (Ad) (deeltijd)
Human Resource Management Bachelor degree (deeltijd)
Kwaliteitszorg
Kwaliteits- en Proces Management (post-hbo)
Leidinggeven en leiderschap
Basisvaardigheden leidinggeven
Management
Basisopleiding Management en Organisatie
Bedrijfskunde (deeltijd)
Bedrijfskunde (Post-hbo)
Master in International Business and Management
Master of Business Administration
Post-hbo Verandermanagement
Privacymanagement (post-hbo)
Professioneel begeleiden
Begeleide intervisie
Begeleidingskunde; supervisie en coaching
Leergang Het ambacht van het begeleiden
Leergang Supervisie en Coaching
Leergang Team- en Organisatiebegeleiding
Professioneel coachen
Teamcoaching
Projectmanagement
Post-HBO opleiding Projectmanagement
Projectmanagement voor projectleiders
Projectmatig werken
Rechten
Algemene Inleiding recht
Arbeidsrecht
Bestuursrecht 1
Burgerlijk Procesrecht 1
Conflictmanagement
HBO-Rechten (deeltijd)
Inleiding privaatrecht
Privaatrecht 1
Recht en ICT
Sociaal Juridische Dienstverlening (deeltijd)
Socialezekerheidsrecht
Straf- en strafprocesrecht
Onderwijs
Begeleiden van Communities of Learners
Coördinator Onderzoekend & Ontwerpend leren
Innoveren en Ondernemen
Jonge Kind Specialist
Leergang Bewegingsonderwijs
Lesgeven aan volwassenen
Master Talentontwikkeling & Diversiteit (deeltijd)
Met de muziek mee
Motorische remedial teaching
Ontwerpen van online onderwijs
Oplossingsgericht coachen met kinderen
Pedagogisch Educatief Professional
Post-hbo Registeropleiding Coördinator Rekenen
Post-hbo Registeropleiding Coördinator Taal
Post-hbo Registeropleiding Cultuurbegeleider
Schoolleider primair onderwijs basisbekwaam
Schoolleider primair onderwijs vakbekwaam
Vakspecialist muziek
Verhalen vangen
Verkorte Opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo)
Zorg en Welzijn
Care
Familiezorg
Gezondheid bevorderen
Hoe gezonder de mond hoe beter het leven
Master Advanced Nursing Practice
Oncologie en palliatieve zorg in de 1e lijn
Opleiding tot Verpleegkundige Praktijkondersteuner Huisar...
Ouderenzorg in de 1e lijn: basismodule
Ouderenzorg in de 1e lijn: Verdieping
Refresher echografie in de gynaecologie en obstetrie
Verpleegkunde Deeltijd
Voorbereiding op de HBO-V
Cure & Paramedisch
Basiscursus coaching voor praktijkbegeleiders; opleiding...
Coachen en beoordelen in de praktijk van de MBB'er
Coaching voor praktijkbegeleiders 2; opleiding Voeding en...
Coaching voor stagebegeleiders fysiotherapeuten
Coaching voor stagebegeleiders Logopedie
Echografie in de gynaecologie en obstetrie
Herregistratie BIG voor fysiotherapeuten
Het nieuwe organiseren in zorg en welzijn
Hoofdpijn en Fysiotherapie
Integraal Management in Zorg en Welzijn
Intervisiebegeleider voor zorg en welzijn
Laryngectomie
Leergang Technologie in Zorg en Welzijn: Hoe dan?
Logopedie (deeltijd)
Management in de Zorg (Associate degree: duaal)
Management in de Zorg (Bachelor: duaal)
Master Healthy Ageing Professional (deeltijd/voltijd)
Master Physician Assistant
Masterclass: Kleine ongevallen met grote gevolgen
Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken d...
Nascholing POH-GGZ Systeemgerichtwerken-Relatieproblematiek
Nascholing Relatietherapie en de SPV
Nascholing Verpleegkundig Specialisten / Physician Assist...
Ondernemerschap in Zorg en Welzijn
Positieve Gezondheid (Basiscursus)
Positieve Gezondheid (Verdiepingscursus)
Positieve Psychologie, Masterclass Kennismaken met Transa...
Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn
Post-hbo SPV
Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)
Refresher verdiepingscursus zuigelingen
Taalstandaard
The Early Feeding Skills Assessment
The Early Feeding Skills Refresh
Verandermanagement in Zorg en Welzijn
Verdiepingscursus zuigelingen
Sociaal Pedagogisch/ Psychologisch
Basistraining GGZ in het sociale domein
Basistraining Jeugd in het sociale domein
Basistraining Licht Verstandelijk Beperkt in het sociale ...
Basistraining Ouderen in de wijk
Basistraining Participatie in het sociale domein
Beroepsregistratie GGZ-agoog
Beroepsregistratie Jeugd- en Gezinsprofessional SKJ
Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad EZW)
Jeugd- en Gezinsprofessional (module scholing SKJ-registr...
Leergang Positieve Psychologie
LVSC Registercoach voor geregistreerde supervisoren
Module Oriënteren en Valideren
Motiverende gespreksvoering
Pedagogisch coach
Positieve Psychologie, Masterclass Deep Democracy
Positieve Psychologie, Masterclass Echt leren van fouten
Positieve Psychologie, Masterclass Positief opvoeden
Positieve Psychologie, Masterclass Positieve gespreksvoering
Positieve Psychologie, Masterclass PP@Work
Positieve Psychologie, Masterclass Verbindende Communicatie
Positieve Psychologie, Masterclass Waarderend onderzoeken
Positieve Psychologie, Module Basis en Interventies
Positieve Psychologie, Module Interventies in de praktijk
Praktijkcomponent (module scholing SKJ-registratie)
Professioneel inzetten van eigen levenservaringen binnen ...
Professionele standaarden en beroepsethiek SKJ
Sociaal Werk in de Zorg (Associate degree)
Social Work (bachelor deeltijd)
Social Work (master)
Systeemgericht werken in de psychiatrie
Toegepaste psychologie Deeltijd
Training Verward gedrag
Techniek
Aardbevingen
Aardbevingbestendig Ontwerpen en Herstellen
Bevingsschade en Herstel
Inleiding aardbevingen
Post-hbo Aardbevingen en diepe ondergrond
Scholingsprogramma Aardbevingen en Zorg
Seismiek en Aardbevingsbestendig Versterken
Architectuur
Architectuur (master)
Engineering
Automotive
Duurzaam Ondernemen
Elektrotechniek
Maintenance engineering
Mechatronica
Procesverbetering
Productontwikkeling
Projectleider Techniek
Projectleider techniek voor Hoofdwerktuigkundigen
Technische Bedrijfskunde
Werktuigbouwkunde
ICT
Business Analyse
Business Intelligence
Data Analyse
Data Science
Functionaris Gegevensbescherming
HBO-ICT (deeltijd)
IT Architecturen
IT Service Management & Security
Ontwerpen & Programmeren
Product Life Cycle
Programmeren
Scrum Master
Bouwkunde en Civiele Techniek
Basiskennis Bouwkunde
Kunst, Cultuur & Sport
Kunsten
MA in Fine Art and Design - MADtech
MA in Fine Art and Design - Painting
Master Kunsteducatie
Master of Music Classical Music
Master of Music: New Audiences and Innovative Practice
Master of Music: New York Jazz
Sport
Athletic Skills Model (ASM)
Bewegen in de openbare ruimte (leerlijn BIOR)
Coachen van talent
Groepsdynamica en leiderschap in relationele beroepen
Klimwand in het onderwijs
Master Sport- en Bewegingsonderwijs
Motiverende gesprekvoering in onderwijs, sport en bewegen
Seniorensportleider
Sport, Gezondheid & Management (Associate Degree)
Trainer-coach (Sportbrede Masterclass)
Zelfregulatie stimuleren in Bewegingsonderwijs en Sport
Taal opleidingen
Chinees
Duits
Engels
Frans
Italiaans
Spaans

Gegevens van de ontvanger van de informatiegids

De persoonsgegevens die in dit kader aan de Hanzehogeschool Groningen worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt met het doel belangstellenden persoonlijk te informeren.

Ze worden niet gepubliceerd of voor derden toegankelijk gemaakt.

 

Mogen we uw gegevens gebruiken om u te informeren over studeren aan de Hanzehogeschool Groningen?

4 Bezorg adres