Leergang Bewegingsonderwijs

Algemeen

Wil je als leerkracht aan kinderen uit groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet je de post-hbo-opleiding leergang Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een eerdere akte hebben behaald.

Na het volgen van de opleiding:

  • Mag je gymles geven in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs;
  • Kun je lessen bewegingsonderwijs en bewegingsactiviteiten inrichten, instrueren en organiseren;
  • Kun je leerdoelen en leerhulp binnen beweegsituaties bepalen;
  • Kun je bewegingsgedrag observeren en bewegingssituaties reguleren;
  • Heb je kennis van: (vak)onderwijsconcepten en planning, bewegen in andere contexten, collegiale consultatie, motorische remedial teaching en ongevallen en veiligheid.

Gevolgen Coronavirus:
De start van deze opleiding staat gepland op 2 september 2020. Deze wordt verplaatst naar een later moment in 2020.

We hebben op dit moment te maken met beperkingen ten aanzien van fysiek onderwijs in de gymzalen vanwege coronamaatregelen. Hier hebben we in het nieuwe studiejaar ook nog mee te maken. Er worden om die reden aanpassingen doorgevoerd m.b.t. startdatum, de vorm waarin de opleiding wordt aangeboden, de frequentie van de bijeenkomsten en de locatie.

Het startmoment van de nieuwe groepen van deze opleiding worden opgeschoven naar oktober 2020 voor blok 1 en december voor blok 3. We hebben gekozen voor een start nog dit kalenderjaar, omdat er in 2020 nog de mogelijkheid is om gebruik te maken van de subsidie via DUO/OCW.

We willen het onderwijs veilig voor cursisten en docenten laten plaatsvinden, passend bij de richtlijnen van RIVM en kabinet. Het belangrijkste van deze opleiding is het fysieke en sociale contact met jullie als cursisten, het hulp bieden in bewegingsonderwijs, de eigen vaardigheid en de veiligheid. Dat kun je allemaal niet online aanbieden. Er staat ons dan ook een grote uitdaging te wachten. Starten later in 2020 geeft ons meer tijd om in te spelen op de nieuwe kaders die ongetwijfeld zullen komen. Het geeft ons tijd om de opleiding optimaal voor te bereiden, qua onderwijs en organisatie (frequentie, locatie, online, etc).

We hebben nog geen besluit genomen op welke locatie we later dit jaar van start gaan. We kunnen dan ook niet beloven dat het op jouw voorkeurslocatie zal zijn. We zijn hierbij afhankelijk van beschikbaarheid van zalen en docenten, enz. en natuurlijk van de kaders waarbinnen we les mogen en kunnen geven in een gymzaal. Medio september volgt nadere informatie hierover. Uiteraard houden wij onze (aanstaande) cursisten op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs
Groepsleerkrachten die de post-hbo-opleiding leergang bewegingsonderwijs willen volgen, komen in de jaren 2019 en 2020 in aanmerking voor subsidie, net als in de jaren 2015 t/m 2017 het geval was. Dit is een van de afspraken uit de actualisatie van het sectorakkoord PO. Er is jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar. Dit is genoeg voor ongeveer 750 leerkrachten. Ook groepsleerkrachten die in februari 2020 met de opleiding willen starten, komen in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van DUO.

Ook op maat voor uw organisatie

Het is ook mogelijk om deze opleiding als in-company op maat uit te voeren. Neem voor meer informatie contact met ons op en vraag vrijblijvend een offerte aan.nopdf]

Informatieavond voor onderwijsprofessionals op 26 augustus 2020

Meld je hier aan