Leergang Bewegingsonderwijs

Algemeen

Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een eerdere akte hebben behaald.

Na het volgen van de opleiding:

  • heeft u kennis van: ongevallen en veiligheid, (vak)onderwijsconcepten en planning, bewegen in andere contexten, collegiale consultatie, motorische remedial teaching;
  • bent u in het bezit van de aanvullende bevoegdheid bewegingsonderwijs;
  • kunt u lessen bewegingsonderwijs en bewegingsactiviteiten inrichten, instrueren en organiseren;
  • kunt u leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties bepalen;
  • kunt u bewegingsgedrag observeren en bewegingssituaties reguleren;
  • mag u les geven in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs;
  • bent u in staat op actuele wijze inhoud te geven aan de lessen bewegingsonderwijs.

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs
Groepsleerkrachten die de post-initiële leergang bewegingsonderwijs willen volgen, komen in de jaren 2019 en 2020 in aanmerking voor subsidie, net zoals in de jaren 2015 tot en met 2017 het geval was. Dit is een van de afspraken uit de actualisatie van het sectorakkoord PO. Er is jaarlijks €3 miljoen beschikbaar. Dit is genoeg voor ongeveer 750 leerkrachten. Ook groepsleerkrachten die in september 2019 met de opleiding willen starten, komen in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van DUO.

Ook op maat voor uw organisatie

Wilt u liever in-company? Of denkt u aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.