Psychologie (inleiding)

Algemeen

De psychologie als wetenschap is in Nederland ruim een eeuw oud. Wat heeft ons dat opgeleverd aan kennis en inzichten over mensen en hun gedrag? Wat weten we over de factoren die een rol spelen bij het beïnvloeden van het gedrag van mensen? Hoe kunnen we zorgen dat jongeren en ouderen voor een gezonde leefstijl kiezen en goed voor zichzelf en anderen zorgen? Kan je empathie leren? Is intelligentie erfelijk? Wat is de invloed van persoonlijkheid op gedrag? Zijn wij ons brein? Wat is het effect van groepen op het gedrag van het individu?

Dit zijn enkele van de vele vragen die aan bod komen in deze module “Inleiding in de Psychologie”. We willen in deze module antwoorden geven en er zullen ook heel veel vragen resteren. De psychologie is nu eenmaal geen studie van “waar” of “niet waar” maar van vragen stellen, nieuwsgierig zijn, data verzamelen en voorzichtige conclusies formuleren. En dan nog blijven veel vragen onbeantwoord want de mens laat zich nu eenmaal niet gemakkelijk voorspellen of in hokjes stoppen. Er wordt wel eens gezegd: “Als het brein zo simpel was dat wij het konden begrijpen, waren we zelf zo simpel dat we dat niet konden.”

In deze module bespreken we de belangrijkste stromingen in de psychologie en introduceren we de grondleggers van belangrijke ideeën uit de psychologie. Natuurlijk bespreken we ook de kritiek en laten we de tegenstanders van de verschillende stromingen aan het woord, we schuwen de discussie niet.
Deze module is bedoeld voor iedereen die meer wil weten van de psychologie om dat vervolgens meteen toe te kunnen passen in het dagelijks leven, op het werk en ook thuis. Deze module is geen zelfhulpprogramma of therapie en niet bedoeld voor mensen die hun eigen (levens)vragen willen bespreken en daarbij coaching of begeleiding wensen. De module beoogt wel u te helpen uw eigen gedrag en dat van anderen beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk ook te beïnvloeden.
Deze module veronderstelt minimaal MBO werk- en denkniveau. We stellen geen eisen aan opleiding, leeftijd of werkervaring, iedereen die zich herkent in bovenstaande thema’s is welkom.

Na het volgen van de module:

  • heeft u theoretische kennis opgedaan van de psychologie en bent u bekend met belangrijke psychologische concepten en theorieën;
  • kent u de belangrijke vertegenwoordigers en stromingen binnen de psychologie;
  • heeft u meer inzicht in mensen en hun gedrag;
  • kunt u deze kennis vertalen naar toepassingen/interventies in uw eigen leven/werkveld.