Positieve Psychologie, Module Basis en Interventies

Algemeen
Hoe kunnen wij het geluk van onszelf en van anderen positief beïnvloeden? Hoe houden we onze mentale en fysieke conditie op peil? Hoe blijven we bevlogen en veerkrachtig? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we duurzaam inzetbaar zijn? Moet het altijd maar beter, sneller en anders of kunnen we tevreden zijn met wat er is, aandacht hebben voor het moment en voor wat er al bereikt is?
Kortom: hoe bewerkstelligen we positieve veranderingen in organisaties, bij onszelf, bij onze medewerkers, teamleden en/of bij onze kinderen?

Dit zijn vragen die centraal staan binnen de positieve psychologie. De positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van optimaal menselijk functioneren en richt zich op de sterke kanten van de mens. Positief psychologen doen onderzoek naar de omstandigheden waaronder mensen floreren en passen de gevonden inzichten toe in interventies om zo het welbevinden van mensen te bevorderen. In deze basismodule worden de belangrijkste ideeën, visies en theorieën uit de positieve psychologie behandeld.

Bent u werkzaam als leidinggevende, projectleider, consulent, adviseur, klantmanager, trainer, coach, begeleider, praktijkondersteuner of medewerker in een sociaal team? Bent u werkzaam in de gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, sport, welzijn of in het onderwijs? Dan heeft u in uw werk te maken met mensen en hun gedrag en kunnen de inzichten uit de positieve psychologie u helpen het beste uit uzelf en uit anderen te halen!


Deze module is een onderdeel van de leergang Positieve Psychologie, maar kan ook los gevolgd worden.

Na het volgen van de module

  • heeft u theoretische kennis opgedaan van de positieve psychologie en tal van bekende en minder bekende interventies en toepassingen;
  • kunt u deze kennis vertalen naar toepassingen/interventies in uw eigen werkveld;
  • heeft u kennis gemaakt met enkele bekende oefeningen en toepassingen die veel gebruikt worden in de positieve psychologie;
  • bent u bekend met de belangrijkste literatuur zodat u ook na deze module verder kunt studeren.