Positieve Psychologie, Masterclass Interventies in de praktijk

Algemeen

Let op: eenmalig aanbod voor deelnemers leergang Positieve Psychologie oude stijl.

Hoe kunnen wij het geluk van onszelf en van anderen positief beïnvloeden? Hoe houden we onze mentale en fysieke conditie op peil? Hoe blijven we bevlogen en veerkrachtig? Hoe kunnen we er voor zorgen dat we duurzaam inzetbaar zijn? Moet het altijd maar beter, sneller en anders of kunnen we tevreden zijn met wat er is, aandacht hebben voor het moment en voor wat er al bereikt is?
Kortom: hoe bewerkstelligen we positieve veranderingen in organisaties, bij onszelf, bij onze medewerkers, teamleden en/of bij onze kinderen?

Dit zijn vragen die centraal staan binnen de positieve psychologie. De positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van optimaal menselijk functioneren en richt zich op de sterke kanten van de mens. Positief psychologen doen onderzoek naar de omstandigheden waaronder mensen floreren en passen de gevonden inzichten toe in interventies om zo het welbevinden van mensen te bevorderen.

Bent u werkzaam als leidinggevende, projectleider, consulent, adviseur, klantmanager, trainer, coach, begeleider, praktijkondersteuner of medewerker in een sociaal team? Bent u werkzaam in de gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, sport, welzijn of in het onderwijs? Dan heeft u in uw werk te maken met mensen en hun gedrag en kunnen de inzichten uit de positieve psychologie u helpen het beste uit uzelf en uit anderen te halen!

In deze masterclass leert u welke interventies er al ontwikkeld zijn om het welbevinden van uzelf en van anderen te vergroten. We presenteren een serie toepassingen, best practices en rich practices uit diverse werkvelden en contexten, waaronder jeugd en jongeren/onderwijs, coaching, management, leiderschap, ouderenzorg, economie, sport, politiek, maatschappij en wereldmachten.

Deze masterclass is een onderdeel van de leergang Positieve Psychologie .

Na het volgen van de masterclass

  • heeft u theoretische kennis opgedaan van de positieve psychologie en tal van bekende en minder bekende interventies en toepassingen;
  • kunt u deze kennis vertalen naar toepassingen/interventies in uw eigen werkveld;
  • heeft u kennis en vaardigheden opgedaan van een aantal technieken die het welbevinden van mensen verhogen;
  • kunt u interventies combineren tot een programma passend bij uw doelstelling en doelgroep.