Motiverende gespreksvoering

AlgemeenIn de dagelijkse praktijk van professionals speelt motivatie in allerlei vormen een belangrijke rol. Zeker in deze tijd waarbij het gaat om ‘zelfregie’, ‘eigen kracht’, en ‘eigen verantwoordelijkheid’.

Motiverende Gespreksvoering is een benaderingswijze waarbij mensen die een gedragsverandering willen ondergaan worden ondersteund in dit proces. In de training wordt uitgegaan van het theoretisch kader van Miller en Rollnick.
“Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt”

Uitgangspunt is contact door onbevangen te luisteren; de cliënt is belangrijker dan de begeleider en de relatie is belangrijker dan de methode. Er wordt gekeken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt/klant. Met behulp van het stellen van zogenaamde motiverende oplossingsgerichte vragen wordt er vanuit een oplossing en niet vanuit een probleem gewerkt.
Een gemeenschappelijke deler onder professionals is vaak frustratie - en handelingsverlegenheid. Motiverende gespreksvoering geeft handvatten om in samenwerking met de client/klant te komen tot gedragsverandering.


Na het volgen van deze training

  • Heeft u kennis over en vaardigheden in het voeren van motiverende gesprekken met cliënten;
  • Weet u hoe u deze technieken kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk en heeft u daarmee geoefend op basis van eigen ingebrachte casuïstiek;
  • Heeft u handvatten gekregen om uw deskundigheid te verbreden op het gebied van houding en attitude

Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over deze opleiding of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samenInformatie aanvragen