Moreel Beraad

Algemeen

In je werk als professional loopt je soms tegen situaties aan waarin je in methodische zin stuit op grenzen van je handelen. Je komt voor de vraag te staan: doe ik de goede dingen in plaats van doe ik het goed. Op het moment dat je je die eerste vraag stelt, ben je aangewezen op je normatieve professionaliteit. In deze cursus maken je kennis met het denkgereedschap van de normatieve professional om moreel relevante situatie te herkennen, in kaart te brengen en te wegen in dialoog.

Na het volgen van de training:

  • Bent u in staat tot het herkennen van professionele en persoonlijke waarden en kan hierin een beargumenteerde verschil en hiërarchie in aan brengen;
  • Herkent u het maken van morele keuzes;
  • Herkent u het onderscheid tussen normatieve professionaliteit van technische professionaliteit;
  • Bent u in staat tot het herkennen van moreel relevante situaties en beschrijft de hiermee verbonden waarden, handelingsalternatieven, morele perspectieven van de betrokkenen die door de beslissing geraakt zullen worden;
  • Kunt u onderscheid maken tussen betrokkenen in een moreel relevante situatie op verschillende niveaus: professional als persoon, cliënt inclusief systeem, de organisatie, maatschappij (wet- en regelgeving);
  • Bent u in staat tot het wegen van een moreel relevante situatie aan de hand van de gevolgenethiek, deugdethiek, plichtethiek (sociale rechtvaardigheid en wederkerigheid);
  • Beheerst u het voeren van een moreel beraad in dialoog met anderen om tot een zorgvuldig onderbouwd oordeel te komen.