LVSC Registercoach voor geregistreerde supervisoren

Algemeen

De opleiding tot Registercoach is een integraal onderdeel van de opleiding Begeleidingskunde, maar kan ook separaat gevolgd worden door LVSC geregistreerde supervisoren. De opleiding is erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).Geregistreerde supervisoren worden opgeleid tot Registercoach door middel van een vierdaagse, waarin aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:
  • Supervisie en coaching als familieleden
  • Gerichtheid op de werkcontext
  • Resultaatgerichtheid
  • Ontwikkelingsgericht coachen
  • Professionele identiteit

Naast deze vier lesdagen doet de deelnemer ervaring op als coach in de praktijk; deze ervaringen worden benut in de lesdagen.

De LVSC-visie op coaching en het LVSC-competentieprofiel liggen ten grondslag aan deze opleiding. Kortweg:

Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan:
  • het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext;
  • de eigen betekenisgeving en zelfsturing van de gecoachte en daarin een perspectiefverandering laat ontstaan die leidt tot effectieve acties en gewenste resultaten.
  • De coach is in staat om zich op een professionele wijze te verantwoorden over zijn handelen en visie op leren.

Na het volgen van de opleiding kunt u zich bij het LVSC registreren als Registercoach.