Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad EZW)

Algemeen

De Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn wordt verzorgd door de Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen.

De Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn is een tweejarige deeltijdopleiding voor studenten met cliëntervaring in onder andere de geestelijke gezondheidszorg en/of verslavingszorg, waarbij sprake is geweest van ontwrichting en herstel.

Wilt u uw ervaring inzetten? Werkt u (betaald of onbetaald) al als ervaringswerker in de GGZ ,verslavingszorg of maatschappelijke zorg? Wilt u uw kennis vergroten en vaardigheden ontwikkelen? Dan is deze Associate degree iets voor u!

Wij leiden op tot competente ervaringswerkers die denken en werken vanuit herstel en empowerment centraal stellen. Vanuit die basis kiest de ervaringswerker voor een bondgenootschap met de gebruiker van de zorg. De ervaringswerkers ontwikkelen een kritische, reflectieve houding ten opzichte van zichzelf, hun beroep, het zorgsysteem en de maatschappij.

‘Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven’ (Anthony, 1993, Deegan, 1995).

Inschrijven

Inschrijven voor Ervaringsdeskundige in de Zorg (associate degree) kan via: www.hanze.studielink.nl. Nadat wij uw aanmelding via Studielink bevestigd hebben gekregen, vragen wij u nog nadere informatie om te checken of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.

Let op: inschrijven kan alleen met een DigiD. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl

Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over deze opleiding of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samenInformatie aanvragen