Basistraining Ouderen in de wijk

Algemeen

Deze training is ontwikkeld en wordt aangeboden in samenwerking met Tinten Training & Advies.

De basistraining ouderen is gericht op het versterken van de basiskennis omtrent het onderwerp ouderen. Daarnaast wordt ingezoomd op problematiek specifiek voor het sociale domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden en de juiste professionals in te schakelen.

De training is opgezet aan de hand van de volgende thema’s:
 • De visie op ouderen
 • Kwetsbaarheid en kwetsbare ouderen
 • Psychologische problemen bij ouderen
 • Psychiatrische problematiek bij ouderen
 • Mantelzorg en ontspoorde mantelzorg
 • Wonen in de wijkNa het volgen van de training:

 • Heeft u kennis van de beleidsgeschiedenis op het gebied van zorg, welzijn en wonen voor ouderen door de jaren heen.
 • Heeft u zicht op de beeldvorming over ouderen door de jaren heen
 • Heeft u kennis van de theorie over kwetsbaarheid en kwetsbare ouderen
 • Heeft u kennis van psychologische problematiek bij ouderen zoals, eenzaamheid, rouw en zingevingsvragen
 • Heeft u kennis van psychiatrische problematiek bij ouderen zoals, dementie, depressiviteit, angst, verslaving, psychose en borderline.
 • Heeft u kennis van de signalen van ouderenmishandeling
 • Kunt u de stappen van het protocol ouderenmishandeling benoemen
 • Heeft u kennis van de signalen van overbelasting bij mantelzorgers
 • Heeft u zicht op wat het betekent om als oudere te wonen in een wijk
 • Heeft u kennis over hoe professionals samen met burgers kunnen samenwerken in de wijk om kwetsbare ouderen te signaleren