Basistraining Licht Verstandelijk Beperkt in het sociale domein

Algemeen

Deze training is ontwikkeld en wordt aangeboden in samenwerking met Tinten Training & Advies.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden nogal eens overvraagd, omdat ze zichzelf aangeleerd hebben om zich goed te presenteren. Ze verbloemen daarbij knap dat ze iets niet begrijpen. Dat maakt het lastig om signalen van overvraging te herkennen. Het risico bestaat dan dat onvoldoende rekening wordt gehouden met hun beperkingen. De licht verstandelijke beperking van mensen wordt ook minder snel herkend doordat de beperking niet zichtbaar is (bijvoorbeeld bij mensen met het syndroom van Down is die herkenning er sneller).

De mensen met een LVB zijn vaak ‘street-wise’ of hebben al met zoveel hulpverleners te maken gehad, dat ze bepaalde woorden wel gebruiken maar de betekenis zelf niet altijd goed begrijpen.
Andersom kan ook: de beperkingen worden wel herkend en er wordt te veel rekening mee gehouden. Die mensen met een LVB worden dan te veel beschermd en niet genoeg uitgedaagd; ondervraagd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze te simpele informatie aangeboden krijgen, zoals kinderachtige pictogrammen. Een onjuiste benadering van mensen met een LVB kan bij hen leiden tot frustratie. Het kan bij hen probleemgedrag veroorzaken of versterken.

De Basistraining LVB is bedoeld om een brede basiskennis over de doelgroep te krijgen.

Onderwerpen die centraal staan:
  • beeld en kenmerken van de LVB doelgroep,
  • contact maken met de LVB doelgroep,
  • aansluiten bij de LVB doelgroep
  • effectief aan de slag met de LVB doelgroep

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van diverse artikelen. Deze worden digitaal verstrekt via de e-learning module in Pynter.
Na het volgen van de training:

  • Kunt u beschrijven op welke punten de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling bij mensen met LVB anders verloopt dan gemiddeld en deze kennis toepassen op een concrete casus.
  • Begrijpt u welke (gedrags-)problematiek in een casus aan de orde is en welke manieren van bejegening hieraan ten grondslag liggen en hoe de begeleiding vanuit effectieve interventies bij LVB-problematiek hierin van belang is.
  • Kunt u aan de hand van een casus vermoedens van een LVB onderkennen en krijgt u handvatten hoe deze vermoedens te objectiveren om over- en ondervraging te voorkomen aan de hand van de SCreener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking (SCIL).