Basistraining Jeugd in het sociale domein

Algemeen

Deze training is ontwikkeld en wordt aangeboden in samenwerking met Tinten Training & Advies.
De basistraining Jeugd is gericht op het versterken van de pedagogische basiskennis over de ontwikkeling van jongeren. Daarnaast wordt ingezoomd op vragen en problemen specifiek in het sociaal domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden van de top 6 aan meest voorkomende problematieken en de juiste professionals in te schakelen.

De top 6 is:
1. Van dwars gedrag tot gedragsstoornis (+opvoedingsondersteuning)
2. Van bang tot angststoornis (+weerbaarheid)
3. Van geen zin hebben in school tot schooluitval
4. Van enkelvoudige opvoedingsproblemen tot multi-probleemsituaties
5. Van ongezonde levensstijl tot misbruik van middelen
6. Van sociaal onhandig tot autisme
Na het volgen van de training:

  • Bent u zich ervan bewust welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn om in situaties gericht op jeugd adequaat te kunnen handelen;
  • Heeft u kennis van de inhoud van effectieve interventies bij de top 6 van vragen en problemen jeugd binnen het werkgebied van Tinten (het gaat om de effectieve interventies, behorend bij deze top 6);
  • Kunt u het signaal of de vraag met betrekking tot de aard en ernst ervan gericht op de eigen rol en die van anderen in het informele en formele netwerk en in de ketensamenwerking analyseren;
  • Bent u zich ervan bewust hoe er binnen de interne en externe ketensamenwerking adequaat kan worden verwezen en afgestemd.