Basistraining GGZ in het sociale domein

Algemeen

Deze training is ontwikkeld en wordt aangeboden in samenwerking met Tinten Training & Advies.

De basistraining GGZ is gericht op het versterken van de basiskennis over psychiatrische ziektebeelden en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast wordt ingezoomd op problematiek specifiek in het sociaal domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden en de juiste professionals in te schakelen. Middels casuïstiek wordt de theorie toegepast, gekoppeld aan de top 6 van de meest voorkomende problematieken:
 • De Psychotische cliënt
 • De cliënt met verstandelijke beperking
 • De depressieve cliënt
 • De verslaafde cliënt
 • De cliënt in crisis
 • De antisociale cliënt of cliënt met borderline

De training is bedoeld om medewerkers voor te bereiden op de psychiatrische problematieken, te inspireren en praktische handvatten aan reiken om in te kunnen zetten in de praktijk. Er zal daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen professionals die intensief bij de hulpverlening betrokken worden en hulpverleners die minder betrokken zijn bij het directe cliëntencontact.Na het volgen van de training:

 • Heeft u zicht op het brede palet van psychiatrische problematieken en kan deze koppelen aan casuïstiek uit de eigen praktijk.
 • Begrijpt u welke (gedrags-)problematiek in een casus aan de orde is en welke manieren van bejegening in de begeleiding van belang zijn.
 • Kunt u aan de hand van een casus signalen herkennen en onderkennen en krijgt inzicht hoe u op basis deze casus adequaat kunt handelen en/of eventueel moet doorverwijzen.
 • Kunt u psychiatrische problematieken bespreekbaar maken (ook) bij moeilijk bereikbare cliënten oftewel de zogenaamde ‘zorgmijders’.
 • Kunt u contact leggen en onderhouden met cliënten waarbij psychische problematiek op de voorgrond staat en kunt u reflecteren op eigen gedrag waardoor u bewust wordt van de eigen attitude, eventuele aannames en vooroordelen die mogelijk aan de orde zijn in het werken met cliënten.