Seminar ondervoeding; een interdisciplinair probleem?

Algemeen

Ondervoeding: een interdisciplinair probleem

Als hulpverlener wilt u patiënten met (risico op) ondervoeding een zo goed mogelijke behandeling bieden. Daarbij is het belangrijk dat zowel u als hulpverlener, als de patiënt/cliënt zelf in een vroeg stadium ondervoeding en de bijbehorende risicofactoren herkennen. In dit seminar wordt u handvaten aangereikt om (risico op) ondervoeding bij uw patiënt/cliënt te kunnen vaststellen, te bepalen welke interventie(s) nodig zijn vanuit het interdisciplinaire behandelteam en om de effectiviteit van interventies bij patiënten/cliënten met (risico op) ondervoeding systematisch te kunnen monitoren.

In het seminar zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA). De PG-SGA is een instrument dat al meer dan 20 jaar wereldwijd toonaangevend is voor nutritional assessment. Daarbij faciliteert de PG-SGA het gehele proces van screening, assessment, monitoring en triage en stimuleert de PG-SGA bewustwording en patiëntbetrokkenheid bij de preventie en behandeling van ondervoeding. Sinds 2014 is het instrument beschikbaar voor de Nederlandse setting en wordt sindsdien toegepast in de Nederlandse praktijk en onderzoek. In 2014 heeft de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie het instrument uitgeroepen tot voorkeursinstrument voor screening en diagnostiek en monitoring bij patiënten met kanker.

Tijdens dit seminar zal de ontwikkelaar van de PG-SGA, dr. Faith Ottery, MD, PhD, FACN, de historie en achtergronden van de PG-SGA nader toelichten. Een ervaringsdeskundige, dhr. Ad de Bruine, neemt u mee in zijn patiëntperspectief op patiëntgerichte zorg rondom ondervoeding. In de lezingen en workshops zal o.a. uitgebreid aandacht worden besteed aan de toepassing van de PG-SGA in de interdisciplinaire zorgketen en het accuraat uitvoeren van het voedingskundig lichamelijk onderzoek.

Na het volgen van dit seminar:

  • Begrijpt u de rationale achter de PG-SGA;
  • Kunt u op basis van PG-SGA scores de voedingstoestand van een patiënt beoordelen;
  • Kunt u op basis van de PG-SGA scores aanbevelingen doen voor triage/interventies;
  • Heeft u handvatten voor implementatie van de PG-SGA binnen uw eigen interdisciplinaire setting;
  • Heeft u kennisgemaakt met de Pt-Global app: de meertalige digitale vertaling van de PG-SGA.Niet gevonden wat u zoekt?

Neem contact met ons op