Refresher verdiepingscursus zuigelingen

Algemeen

Sinds 2013 organiseert de Hanzehogeschool Groningen de verdiepingscursus zuigelingen, bedoeld voor logopedisten die werken met zuigelingen jonger dan 3 maanden. De ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van slik- en voedingsproblemen in deze doelgroep gaan snel en de behoefte van collega’s in het delen van ervaring en nieuwe kennis en informatie neemt toe. Reden voor ons als docenten om een refresherdag te organiseren voor alle logopedisten die één van de verdiepingscursussen volgden of die participeren in de NOMAS werkgroep.

Na het volgen van de cursus, opleiding of leergang

  • Bent u bekend met de nieuwste inzichten in de diagnostiek en behandeling van slik- en voedingsproblemen bij jonge zuigelingen;
  • Bent u in staat om te reflecteren op casuïstiek en een constructieve bijdrage te leveren aan de bespreking daarvan.