Master Physician Assistant

Algemeen

De Physician Assistant neemt geneeskundige taken over van de specialist/huisarts die vergelijkbaar zijn met die van een arts-assistent. In tweeënhalf jaar verwerft u medische basiskennis en verdiept u zich verder in het specialisme waarbinnen u werkt.

Na het volgen van de master Physician Assistant

Bent u in staat om:
  • (klinische) consultvoering te doen
  • laboratoriumtesten en overige aanvullende diagnostiek aan te vragen en te interpreteren;
  • behandelplan op te stellen en uit te voeren;
  • medisch technische handelingen uit te voeren;
  • medische zorg te coördineren;
  • patiënten en hun naasten te informeren over het ziekteverloop en de behandeling.