Leergang Technologie in Zorg en Welzijn: Hoe dan?

Algemeen

Zorg en Welzijn staat voor een grote maatschappelijke opgave. Ontgroening en vergrijzing zorgt voor minder medewerkers. Langer thuis wonen, meer chronisch zieken en een kortere opnameduur voor extra toestroom naar de thuiszorg. Technologie speelt een steeds grotere rol in deze domeinen. Deze ontwikkelingen grijpen in op de werk- en zorgprocessen van de professional. In deze leergang worden verschillende verschijningsvormen van technologie onderzocht, besproken en ervaren. Daarnaast leert de deelnemer hoe technologie effectief kan worden toegepast in de eigen praktijk.

Competenties

Technologie en digitale zorg gaan verder dan alleen het kunnen gebruiken van apparatuur. De vaardigheden zijn verweven met de inhoudelijke competenties van professionals.

Na het volgen van de leergang:
  • Bent u in staat uitleg te geven aan patiënten, cliënten, mantelzorgers en collega's over verschillende vormen van technologie en waartoe deze kunnen dienen.
  • Beschikt u over informatievaardigheden: u weet waar informatie te vinden is en die kunt u beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid.
  • Kunt u afwegingen maken over de inzet van technologie: u weet wanneer en voor welke patiënt/ cliënt/ mantelzorger technologie verantwoord is te gebruiken voor preventie, diagnose, behandeling en/of monitoring.
  • Kunt u meedenken in de ontwikkeling van technologie: u heeft inzicht in zorgprocessen, de organisatie daarvan en u kunt de kansen voor innovaties inschatten.
  • Bent u in staat om ethisch en veilig om te gaan met digitale zorg: u kunt gegevens veilig vastleggen, omgaan met privacy en de beveiliging van gegevens.

Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over deze opleiding of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samenInformatie aanvragen