Integraal Management in Zorg en Welzijn

Algemeen

In dit blok richten we ons op integraal management. Samengevat betekent dit dat een afdeling of team volledig verantwoordelijk en bevoegd is op het eigen taakgebied, doelen, processen, mensen en middelen. Van een integraal manager wordt verwacht dat hij/zij aan medewerkers in het eigen team de kaders aangeeft waarbinnen ze hun werk zelf in kunnen vullen. En zorgt dat er heldere afspraken zijn over de te bereiken output en de verantwoording daarover.

Na het volgen van de module:

  • Kunt u verantwoordelijkheden en bevoegdheden integraal samenbrengen op het eigen taakgebied, doelen, processen, mensen en middelen;
  • Bent u in staat een jaarplan op te stellen;
  • Kunt u vorm en inhoud geven aan een kwaliteitsmodel;
  • Kunt u de essentie van Lean aangeven.

Ook op maat voor uw organisatie

Wilt u liever in-company? Of denkt u aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.