Hoofdpijn en Fysiotherapie

Algemeen

E.B.P. benadering van het onderzoek en de behandeling van hoofdpijnklachten

Eén op de tien patiënten die zich bij de huisarts meldt, heeft klachten van neurologische aard. Het grootste deel van deze patiëntenpopulatie heeft last van een vorm van hoofdpijn. Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht die een behoorlijke impact op de patiënt kan hebben met afname in kwaliteit van leven, afname in activiteiten en participatie problemen zoals werkverzuim.
Er zijn vele soorten hoofdpijn, die elk een eigen aanpak behoeven. Tensiontype hoofdpijn, cervicogene hoofdpijn en migraine worden nu lang niet altijd door de fysiotherapeut behandeld, terwijl effect studies juist goede resultaten van multimodale fysiotherapie laten zien.

Deze cursus introduceert u in het wetenschappelijk onderbouwd onderzoeken en behandelen van patiënten met hoofdpijnklachten. We gaan in op de verschillende hoofdpijntypes die onderscheiden zouden kunnen worden. Wetenschappelijke kennis en praktische vaardigheden worden bij elkaar gebracht om u te leren keuzes te maken in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten van cervicogene-, tensiontype- en migraine hoofdpijn. Deze cursus helpt u om een afbakening te kunnen maken welke patiënten uw zorg kunnen gebruiken en welke niet. Ook is aandacht voor risicofactoren die herstel belemmerend kunnen werken en hoe daar mee om te gaan, alsmede multidisciplinaire aspecten in de zorg voor de hoofdpijn patiënt. Kortom, een cursus met een combinatie van theorie en praktijk, geschikt voor manueel therapeuten én fysiotherapeuten die met meer vertrouwen patiënten met klachten van hoofdpijn en migraine willen behandelen.

Na deze cursus bent u in staat om:

  • Uw patiënt na een onderzoek te categoriseren en te beoordelen of fysiotherapie geïndiceerd is.
  • Een gericht behandelplan op te stellen en daarbij middelen ter interventie te kiezen.
  • Een wetenschappelijke onderbouwing voor de keuzes te kunnen delen met collega’s en verwijzers.
  • Informatie over hoofdpijn te kunnen geven aan patiënten.