Het nieuwe organiseren in zorg en welzijn

Algemeen

Organisaties in zorgsector zijn volop in beweging. Onder druk van de samenleving (en/of de beperking van middelen) zijn ze genoodzaakt om te innoveren. In deze post-HBO leergang gaat u met een kritische blik kijken naar de wijze van organiseren en besturen van zorgorganisaties. De complexiteit van organisaties verminderen, verbeteren van samenwerking, de afhankelijkheid van beheersingssystemen verkleinen, etc. zijn onderwerpen die tijdens deze leergang aan de orde komen.

Na het volgen van de leergang

  • Heeft u als manager handvatten die gebruikt kunnen worden voor keuzes op het terrein van organiseren en samenwerken. Het gaat zowel over de interne organisatie als de ketenzorg;
  • Weet u hoe de complexiteit verminderd kan worden en het regelvermogen van de professionals vergroot;
  • Bent u in staat de afhankelijkheid van beheersingssystemen te verkleinen en de resultaten (zowel voor klanten als voor de organisatie) te verbeteren;
  • Heeft u kennis en inzicht in theoretische achtergronden alsmede praktische ervaringen komen aan de orde.