Voorbereiding op de HBO-V

Algemeen

Je bent MBO-Verpleegkundige en hebt besloten verder te studeren tot HBO-Verpleegkundige binnen het deeltijd onderwijs van de Hanzehogeschool Groningen. Door jouw Mbo-V diploma ben je op veel vlakken binnen het verpleegkundig beroep al competent. Het Hbo-onderwijs vraagt op een aantal thema’s andere vaardigheden dan het Mbo-onderwijs. Deze thema’s, zo weten we uit ervaring en onderzoek, zijn gericht op het zakelijk schrijven, studievaardigheden en klinisch redeneren.

Afgelopen twee jaar heeft de academie voor Verpleegkunde dit voorbereidende onderwijs met succes aangeboden. Het onderwijs is goed geëvalueerd. De voorbereidende avonden hebben bijgedragen aan meer inhoudelijke kennis en enthousiasme om te beginnen met de opleiding. Nu de studenten gestart zijn met de Hbo-V wordt gemerkt dat het voorbereidend onderwijs positief bijdraagt.

Vanwege de goede evaluaties en ervaringen, organiseert de Hanzehogeschool ook dit schooljaar het voorbereidende onderwijs rondom deze thema’s.


Na het volgen van het onderwijs

  • Weet je waar verslaglegging in het hbo-onderwijs aan moet voldoen en heb je geoefend met de basisvaardigheden van zakelijk schrijven;
  • Ken je het verschil tussen een fixed mindset en een growth mindset;
  • Weet je welke mindset je hebt en wat dit voor jou betekent;
  • Heb je kennis gemaakt met de basisprincipes van klinisch redeneren;
  • Heb je geoefend met het redeneerweb en kan je jouw klinische redenatie beargumenteren.