Voorbereiding op de HBO-V

Algemeen

U bent MBO-Verpleegkundige en hebt besloten verder te studeren tot HBO Verpleegkundige binnen het modulaire onderwijs van de Hanzehogeschool Groningen. Door uw Mbo-V diploma bent u op veel vlakken binnen het verpleegkundig beroep al competent. Het Hbo-onderwijs vraagt op een aantal thema’s andere vaardigheden dan het Mbo-onderwijs. Deze thema’s, zo weten we uit ervaring en onderzoek, zijn gericht op het zakelijk schrijven, studievaardigheden en klinisch redeneren.

Afgelopen twee jaar heeft de academie dit voorbereidende onderwijs met succes aangeboden.
Het onderwijs is goed geëvalueerd. De voorbereidende avonden hebben bijgedragen aan meer inhoudelijke kennis en enthousiasme om te beginnen met de opleiding. Nu de studenten gestart zijn met de Hbo-V wordt gemerkt dat het voorbereidend onderwijs positief bijdraagt.

Vanwege de goede evaluaties en ervaringen, organiseert de Hanzehogeschool ook dit jaar het voorbereidende onderwijs rondom deze thema’s. Dit maal voor alle Mbo-Verpleegkundigen die in september 2019 gaan starten met het modulaire Hbo-V programma.

Na het volgen van het onderwijs

  • Weet u waar verslaglegging in het Hbo-onderwijs aan moet voldoen en heeft u geoefend met de basisvaardigheden van zakelijk schrijven;
  • Kent u het verschil tussen een fixed mindset en een growth mindset;
  • Weet u welke mindset u heeft en wat dit voor uw studievaardigheden betekent;
  • Kunt u voorwaarden creëren om effectief te leren;
  • Heeft u kennis gemaakt met de basisprincipes van klinisch redeneren;
  • Heeft u geoefend met het redeneerweb en kunt u uw klinische redenatie beargumenteren.