Verpleegkunde Deeltijd

Algemeen

Hebt u een werkplek in de zorg- of welzijnssector? Wilt u daarnaast het hbo-diploma Verpleegkunde halen? Kies dan voor de bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd bij de Hanzehogeschool Groningen. Wij leiden u in 2,5 tot 4 jaar op tot bachelorverpleegkundige. Zo wordt u voorbereid op de eisen die het nieuwe beroepsprofiel Nursing 2020 aan verpleegkundigen stelt.

De zorg is in beweging: door de vergrijzing, bevolkingskrimp en een veranderende zorgvraag worden andere eisen gesteld aan professionals in de zorg- en welzijnssector. Bovendien groeit naar verwachting de werkgelegenheid in de Noordelijke regio de komende jaren sterk, met name voor hbo-verpleegkundigen.

De bacheloropleiding Verpleegkunde Deeltijd biedt een flexibel programma dat helemaal is ingericht volgens de laatste eisen die het veranderende beroep stelt. Het nieuwe opleidingsprogramma bereidt u voor op het profiel Nursing 2020.

Na het volgen van de opleiding

Een afgestudeerd HBO-V’er verlaat de school als een competente beginnende beroepsbeoefenaar. Niet alleen beschikt u over de nodige vakkennis, maar u hebt ook geleerd om weloverwogen beslissingen te nemen. U bent gedegen voorbereid op de beroepspraktijk, u bent in staat kritisch te redeneren, u bent een zelfstandig professional en u bent zich bewust van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Allemaal factoren die het beroep van verpleegkundige interessant maken.

Door te kiezen voor de Academie voor Verpleegkunde kunt u functioneren op zowel de nationale als de internationale arbeidsmarkt. Kortom: een toekomst vol perspectief!

Deze opleiding doet mee aan het OCW-experiment leeruitkomsten, gericht op het flexibiliseren van het deeltijdonderwijs. Dit experiment loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2022.

Ook op maat voor uw organisatie

Heeft u als werkgever vragen over de mogelijkheden voor uw medewerkers?? Neemt u dan contact met ons op via

Inschrijven

Inschrijven voor Verpleegkunde Deeltijd kan via: www.hanze.studielink.nl. Nadat wij uw aanmelding via Studielink bevestigd hebben gekregen, vragen wij u nog nadere informatie om te checken of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet. Voor tips over uw inschrijving: kijk onder het kopje ‘Bijzonderheden’.

Let op: inschrijven kan alleen met een DigiD. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl