Ouderenzorg in de 1e lijn: basismodule

AlgemeenProfessionals in de eerste lijn, POH-S, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, POH- GGZ, worden steeds vaker geconfronteerd met oudere patiënten met complexe problematiek. Dit vraagt van de professional in de eerste lijn dat zij zicht hebben in de gezondheidsproblemen bij ouderen en een analyse kunnen maken van de gezondheid van de oudere.

De in de wijk wonende (kwetsbare) oudere vereist specifieke aandacht van de professional en een proactieve houding (Healthy Ageing). De opleiding Ouderenzorg in de 1e lijn bestaat uit twee modules: de Basismodule en de Verdiepingsmodule. In deze modules staan competenties voor de 1e lijns professional ouderenzorg centraal.

Na het volgen van de basismodule bent u in staat

  • uw visie op ouderenzorg uit te dragen: geïnspireerd op de visie van Joris Slaets;
  • kwetsbaarheid te definiëren;
  • de actuele ontwikkelingen binnen de zorg voor ouderen te benoemen;
  • veel voorkomende gezondheidsproblemen bij ouderen en verschillende ziektebeelden bij ouderen te herkennen op basis van kennis van de normale en pathologische veroudering (gerontologie en geriatrie) en de in de praktijk voorkomende stoornissen (geriatric giants);
  • met uw kennis van de meest voorkomende geriatrische ziektebeelden in de eerste lijn de problematiek vroegtijdig te signaleren;
  • op een goede wijze de zorgvraag in kaart te brengen en adequate zorg in te zetten;
  • tot een goede risicotaxatie te komen voor wat betreft eenzaamheid en pathologische rouw, dementie, depressie en delier;
  • alledaagse klachten en kleine kwalen bij ouderen te signaleren en te herkennen en goede interventies of doorverwijzing te initiëren.