Opleiding tot Verpleegkundige Praktijkondersteuner Huisartsenzorg-POH

Algemeen

Bent u verpleegkundige en ambieert u een zelfstandige en ondernemende functie in de eerste lijn, dan is de functie Verpleegkundige Praktijkondersteuner-POH iets voor u. Door alle veranderingen in de zorg staat de eerste lijn volop in de belangstelling. De komende jaren worden er steeds meer zorgtaken verwacht van de huisartsenzorg. De complexiteit van zorg in de eerste lijn neemt toe. Mede daardoor neemt ook de complexiteit van de zorgtaken van de Verpleegkundige-POH toe. Van de POH wordt verwacht dat zij in staat is de zorg voor de verschillende patiëntengroepen met een chronische aandoening te begeleiden. In de huisartsenpraktijk werkt zij nauw samen met de huisarts, de praktijkassistenten, de POH-GGZ en andere professionals in de eerste lijn. De functie POH komt ook voor in andere zorginstellingen zoals justitiële inrichtingen, defensie, asielzoekerszorg en verpleeghuizen.

Na het volgen van de opleiding:

  • weet u welke rollen en taken er van de POH gevraagd worden en heeft u een visie ontwikkeld op deze functie;
  • heeft u actuele (medische) kennis en verpleegkundige vaardigheden rond de zorg voor de chronische patiënten uitgebreid;
  • hebt u aan de hand van action-learning opdrachten uw nieuw geleerde competenties in de praktijk geoefend en bent u in staat kritisch te denken;
  • bent u in staat complexe zorg uit te voeren;
  • werkt u volgens een verpleegkundige methodiek die aansluit op de eerste lijn;
  • kunt u zelfstandig spreekuren verzorgen volgens de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen (NHG-standaarden en professionele standaarden en relevante zorgprogramma’s voor o.a. Diabetes Mellitus type 2, Astma/COPD, CVRM en ouderenzorg)
  • kunt u zelfstandig voorlichting en educatie geven;
  • bent u in staat tot een zelfstandige praktijkvoering in de huisartsenzorg en levert u kwaliteitszorg;
  • bent u in staat zelfmanagement te bevorderen in samenwerking met de patiënt en diens naasten;
  • heeft u een integrale kijk op (ouderen)problematiek en bent u instaat samenhangende zorg te bieden in samenwerking met andere professionals.Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over deze opleiding of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samenInformatie aanvragen