Noord-Nederland als Blue Zone

Algemeen

Masterclass verzorgd door Nick Cramer Projectcoördinator Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

Het Wenckebach Instituut UMCG en de Hanzehogeschool Groningen organiseren de Masterclass: NOORD-NEDERLAND ALS BLUE ZONE

Het aantal mensen met een chronische aandoening in ons land neemt toe. De verwachting is zelfs dat het aantal in 2030 is gestegen tot 7 miljoen personen. Gedrag en leefstijl bepalen voor een belangrijk deel hoe we gezonder ouder worden. Waarom vertonen mensen eigenlijk ongezond gedrag en waarom lukt het ons als maatschappij tot nu toe onvoldoende om dit gedrag te beïnvloeden? Bovendien en parallel daaraan zien we dat de gezondheidskloof tussen hoog en laag opgeleiden toeneemt.

Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over onze opleidingen op het gebied van zorg en welzijn, of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samenInformatie aanvragen