Familiezorg

Algemeen

Familiezorg = Familie die voor elkaar zorgt!

De transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is in volle gang. Er wordt een groot beroep gedaan op hulp en ondersteuning van familie (mantelzorgers) in de zorg voor hun naasten. Deze ontwikkeling heeft grote consequenties voor families en familierelaties. De risico’s en gevolgen worden inmiddels duidelijk: overbelasting van mantelzorgers is een belangrijk maatschappelijk thema geworden.

Families en directe naasten hebben behoefte aan erkenning van hun rol en hun zorgen. Ook zoeken zij gezamenlijke ondersteuning in het uitvoeren van hun taak. Om deze ondersteuning te kunnen bieden, zullen we het ‘unieke familieverhaal’ en het functioneren van families moeten ontdekken en begrijpen.

Met behulp van de basismodule Familiezorg en de verdiepingsmodule het Familiegesprek kun je je verder ontwikkelen op het thema Familiezorg.

Wil je liever een in-company-training?
Of denk je aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Blog Marie Louise Luttik, lector Familiezorg