IT Architecturen

Algemeen

Deze cursus geeft u inzicht in de architectuur van een informatiesysteem. Een informatiesysteem bestaat uit de mensen (1) die een applicatie (2) gebruiken bij het uitvoeren van processen (3). De applicatie draait in een softwareomgeving (4) op een geheel van hardware (5). Hoe zit de software en hardwarelaag in elkaar? Hoe werken deze 5 lagen samen? Welke structuurprincipes spelen daarbij een rol? Dat zijn de onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen. Bent u geïnteresseerd in de meer technische aspecten? Dan biedt deze cursus u een verdieping in IT-infrastructuren. Bent u meer geïnteresseerd in bedrijfskundige aspecten? Dan gaat u dieper in op informatiearchitecturen.

Na afloop van deze cursus

  • Weet u welke aspecten van belang zijn bij het inrichten van de architectuur van een informatiesysteem;
  • Kunt u zelf architecturen analyseren en verbeteren.