Data Science

Algemeen

Na afloop van de opleiding Data Science van IT Academy Noord-Nederland ben je in staat om het vak Data Science zelfstandig uit te voeren binnen een organisatie.

Na het volgen van de opleiding beschik je over de volgende competenties

  • Databases: Ontwerpen, modelleren bouwen en bevragen van databases. Data Visualisation: Weergeven van informatie toegesneden op de doelgroep.
  • Descriptive Statistics: Toepassen van descriptieve statistiek op dataverzamelingen.
  • Data Mining: Het onderkennen van verschillende data mining concepten en fasen met focus op data analyse
  • Python: Programmeren in Python.
  • Data preparation/ pre processing: Het ontwikkelen van een pijplijn voor data preparatie en preprocessing.
  • Predictive Analysis/ Forecasting: Toepassen van inference (predictive) statistiek.
  • Machine Learning: Toepassen van Machine Learning. Afsluitende opdracht: Uitvoeren van een Data Science project