Business Intelligence

AlgemeenBusiness Intelligence (BI) en Data Analytics worden gebruikt om (bedrijfs)gegevens om te zetten in bruikbare informatie. Het doel hiervan is om organisaties slimmer te laten werken. De informatie kan leiden tot nieuwe kennis en inzichten waarop actie kan worden ondernomen. Binnen organisaties worden BI en Data Analytics gebruikt om bijvoorbeeld klantgedrag en verkooptrends te analyseren, relaties te beheren en om KPI’s te monitoren om bij afwijkingen bij te kunnen sturen. Verder worden deze toepassingen ook gebruikt om processen en operationele prestaties te optimaliseren. De module Business Intelligence geeft u het inzicht en de technische vaardigheden om dit te realiseren. Afhankelijk van wat uw ambities zijn, biedt Business Intelligence naast de centrale thema’s ook keuze mogelijkheden: de meer technische of juist de meer bedrijfskundige aspecten.

Na het afronden van de module

  • kunt u Data Manipulation Language en Data Definition Language toepassen gericht op het creëren van rapportages;
  • beheerst u de mogelijkheden om data te modelleren naar de derde normaalvorm en om data te manipuleren binnen en tussen databases;
  • bent u bekend met het eco landschap van Hadoop en de vier verschillende soorten NoSQL databases;
  • kunt u eenvoudige datastructuren aanmaken en data manipuleren binnen NoSQL oplossingen;
  • bent u in staat patronen te herkennen in datasets;
  • bent u in staat om een onderzoek op te zetten en uit te voeren ter onderbouw van een beroepsproduct in een praktijksituatie;
  • beheerst u het ontwerpen en bouwen van een datawarehouse en bijbehorende rapportages.