Productontwikkeling

Algemeen

Producten blijven minder lang op de markt en verouderen steeds sneller. Productontwikkeling is hierdoor belangrijker, maar ook lastiger dan ooit. Door de snelle productveroudering worden ontwerpproblemen steeds complexer en nemen kosten en risico’s sterk toe.

In de module Productontwikkeling staat het systematisch ontwikkelen van (duurzamere) producten centraal. Het gaat hier zowel om het faseren van het ontwikkelingsproces als om het systematisch werken. Als engineer dien je hierbij drie zaken in de gaten te houden:

1. de doeltreffendheid van het ontwerp. Hierbij bekijk je met welke technische aspecten je rekening moet houden om het ontwerpdoel te bereiken. De volgende vragen komen dan aan de orde: - Welke productiemachines zijn er en wat kunnen we er mee? - Welke eigenschappen stelt het te ontwerpen product aan de productiemachines? - Van welke materialen wil je het product gaan maken? - Hoe zijn die te gebruiken materialen dan te bewerken?

2. de doelmatigheid ofwel "efficiency". Hierbij gaat het om de proceskant van het productontwerp. Je kijkt in welke mate het productontwerp kosten in het productieproces veroorzaakt. Is het een duur of goedkoop product om te maken? Je berekent bijvoorbeeld de materiaal-, machine- en arbeidskosten, de invloed van gereedschapskosten en de invloed van seriegrootte op de productkosten.

3. welk effect het product heeft op zijn omgeving. In het ontwerp zal rekening gehouden worden met de noodzaak om: - spaarzaam om te gaan met grondstoffen en energie; - bij technisch handelen de veiligheid voor mensen en goederen te waarborgen; - de arbeidsomstandigheden te verbeteren; - het milieu zo weinig mogelijk te belasten.

Na het volgen van de module
  • Ben je in staat om een productontwerp te maken en dat te vertalen naar een productconcept.
  • Kies je onderbouwd voor een productconcept.
  • Is de inzicht in je professionele vaardigheden vergroot. Dat wil zeggen dat je laat zien hoe je in je werkomgeving de kennis, vaardigheden en methoden m.b.t. de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op je ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk.
  • Je maakt in deze module kennis met een voor de engineer belangrijke onderzoeksvaardigheid: het methodisch aanpakken van een ontwerpvraagstuk. Door het ontwerpen methodisch aan te pakken leer je om zowel het ontwikkelingsproces te faseren als om systematisch te werken. Alle aspecten, die bij het ontwikkelen van een product een rol spelen, komen daadwerkelijk aan de orde.

Online informatieavond op 18 juni 2020

Meld je hier aan voor de online informatieavond