Procesverbetering

Algemeen

In elke organisatie komen processen voor om producten en /of diensten te kunnen leveren. Vaak ligt er nogal wat druk op deze processen. Ze moeten sneller, meer klantgericht en het liefst met direct zichtbare resultaten. In deze module kijk je vanuit een procesmatige logica naar verbetering van de organisatie. Procesverbetering staat hierbij niet op zichzelf, maar dient bij te dragen aan resultaatverbetering: mensen willen graag bijdragen aan procesverbetering, als ze zien dat daardoor betere resultaten behaald worden. Dus betere resultaten behalen, maar dan wel:
  • snel
  • efficiënt
  • betrouwbaar
  • zonder extra kosten
  • zonder extra werkdruk voor de medewerkers of concessies aan de kwaliteit.

Na het volgen van de module
  • Ben je in staat om een procesontwerp van een gegeven productieomgeving of produtielijn te maken met een procesanalyse, kwaliteitsmanagement, capaciteitsplanning en de benodigde procesonderdelen.
  • Kun je met meettechnieken en besturingsmethoden, in een bestaand proces de knelpunten of verspilling opsporen en voorstellen doen met welke technische en organisatorische maatregelen het proces verbeterd kan worden.
  • Is de inzicht in je professionele vaardigheden vergroot, dat wil zeggen dat je laat zien hoe je in je werkomgeving de kennis, vaardigheden en methoden m.b.t. de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op je ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk.

Online informatieavond op 18 juni 2020

Meld je hier aan voor de online informatieavond