Mechatronica

Algemeen

Mechatronica is een samenwerking tussen werktuigbouwkunde, elektrotechniek en besturingstechniek. Bij mechatronica wordt de nadruk gelegd op de stappen die nodig zijn om deze verschillende vakgebieden aan elkaar te koppelen.

De module Mechatronica gaat in op de in- en output van signalen. Bij de input gaat het hier om verschillende sensoren, de afgegeven signalen en de bewerkingen die nodig zijn om de afgegeven signalen toepasbaar te maken. Bij de output leer je om stuursignalen zo om te zetten dat deze actuatoren kunnen aansturen. We behandelen daarnaast Solid-state switches, PWM-signaal, H-brug, DC-motoren en koeling van IC’s. Ook leer je signaalmanipulatie: RLC-netwerken toepassen.

Als metafoor werken we in de module met een modelspoortrein. Deze trein wordt uitgerust met "adaptive cruise control". Je kunt, afhankelijk van je interesse, binnen dit project kiezen voor verdieping in één (of meerdere) van de volgende onderwerpen:
  • regeltechniek: opstellen en onderbouwen van regeling en regelstrategie
  • modelleren: modelleren van het systeem;
  • mechatronica: benodigde schakeling uitwerken, simuleren, testen;
  • programmeren: koppelen tussen sensoren en actuatoren met behulp van Arduino. De relatie tussen input en output zal (dus) geprogrammeerd moeten worden.

Na het volgen van de module
  • kun je een bestaand systeem zodanig aanpassen dat deze met analoge input gedoseerd is aan te sturen en door middel van een sensor, systemen in de omgeving kan detecteren en de afstand tot deze systemen kan meten (autonome adaptieve systemen). Het meetsignaal moet gebruikt worden om systemen in relatie met elkaar gecontroleerd te laten bewegen.
  • kun je door meet- en regeltechnieken bestaande en nieuwe technische processen beheersen.
  • is de inzicht in je professionele vaardigheden vergroot. Dat wil zeggen dat je laat zien hoe je in je werkomgeving de kennis, vaardigheden en methoden m.b.t. de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op je ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk.