Maintenance engineering

Algemeen

Onderhoud wordt steeds meer onderhoudsmanagement, waarin gaat het om het verder professionaliseren van het onderhoud. Onderhoud wordt al langer niet meer als kostenpost of noodzakelijk kwaad gezien, maar ontwikkelt zich tot een functie met aantoonbare economische waarde. Maar deze professionalisering gaat binnen Maintenance Engineering nog verder. Het gaat hierin om op te schuiven van het uitvoeren van onderhoud naar het beheren en managen van het onderhoud, naar een systeem van het kosteneffectief onderhouden van de assets. Van Operationeel Maintenance naar Assetmanagement dus. Met de praktijkgerichte module Maintenance Engineering ontwikkelt u zich tot een professionele procesbegeleider op het brede gebied van Maintenance Engineering

Na het volgen van de module

  • beheerst u het gedachtengoed, de methodiek en principes achter Asset Management en bent u in staat om Assetmanagement een plaats te geven in uw organisatie;
  • kunt u bijdragen aan het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten;
  • kunt u als procesbegeleider gericht instrumenten inzetten om grip te krijgen op, en regie te houden op het oplossen van lastige vraagstukken;
  • heeft u zich ontwikkeld tot een generieke procesbegeleider met inzicht in alle aspecten en processen die spelen binnen Maintenance;
  • heeft u uw leiderschap en persoonlijke effectiviteit versterkt in het leiden van verbetergroepen;
  • heeft u uw kennisniveau op HBO niveau gebracht en bent u in staat om vanuit deze kennis te reflecteren op uw eigen projecten en de door u gevolgde werkwijze. U bent in staat om dit in een Maintenance project en verslag toe te lichten.

Online informatieavond op 18 juni 2020

Meld je hier aan voor de online informatieavond