Duurzaam Ondernemen

Algemeen

Het economisch denken komt voort uit het industriële tijdperk en heeft veel vooruitgang gebracht op het gebied van onderwijs, mensenrechten en materiële welvaart en doet dat in delen van de wereld nog steeds. Maar het economisch denken is ook steeds minder passend, omdat het een levensstijl in stand houdt die er vanuit gaat dat de opbrengsten voor het individu zijn, terwijl een groot deel van de lasten op de maatschappij afgewend kunnen worden.

Een omslag maken naar een ander tijdperk is lastig, want we hebben geen idee hoe dat tijdperk eruit ziet. Toch is er een groeiend besef dat onze huidige manier van werken wordt ingehaald door de ontwikkelingen op het gebied van technologie, ecologie en demografie. Onze manier van werken en denken zal zich bij die toekomstige ontwikkelingen moeten aanpassen. Dat moet op praktisch alle maatschappelijke terreinen gebeuren, maar in deze module gaat het om duurzaam ondernemen en duurzaam ontwerpen.

Duurzaam ondernemen en daarmee dus duurzaam ontwerpen, gaat uit van drie principes:
 • We kunnen niet voortgaan op de huidige weg, waarop we geen rekening houden met de belangen van toekomstige generaties. De term duurzaamheid wordt algemeen gebruikt om de verplichting aan te geven om in het heden te leven op een manier die de toekomst niet in gevaar brengt. Een duurzaam ontwerp en/of proces kan steeds opnieuw worden gebruikt of uitgevoerd zonder negatieve milieueffecten of hoge kosten voor wie dan ook.
 • Instituties zijn belangrijk. De wereld van vandaag wordt niet alleen vormgegeven door individuen, maar vooral door netwerken van bedrijven, overheidsinstellingen en andere organisaties. Individuele acties worden via netwerken doorgegeven over de hele planeet. Er is dus mondiale verbinding tussen het individu en instituties.
 • Elke werkelijke verandering komt voort uit nieuwe manieren van denken en kijken. Dit is al door Einstein aangegeven toen hij stelde dat “We geen problemen kunnen oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee we deze problemen hebben gecreëerd”

Deze drie principes vormen het geraamte van deze module. Steeds moet je in oplossingen terug naar deze drie principes: is er sprake van een kringloop zonder afval, wat betekent dit voor het (mondiale) netwerk en is mijn manier van oplossen oud of nieuw denken?

Na het volgen van de module
 • 1. Projectmatig Duurzaam Ontwerpen:
  Je presenteert projectuitkomsten als onderbouwde en praktische adviezen om een bestaand product of proces te kunnen verduurzamen.
 • 2. Verbinden duurzaam ontwerpen en duurzaam ondernemen:
  Je verbindt het hierboven genoemde product- of procesontwerp zodanig met een duurzaam businessmodel dat het proces of product bijdraagt aan zowel sociale, ecologische en economische aspecten (People, Planet & Profit).
 • 3. Het inzicht in je professionele vaardigheden is vergroot:
  Je kunt tijdens en na de uitvoering van een project reflecteren op de gevolgen van de projectuitvoering en op jouw eigen rol in het project. Je toont hiermee specifiek je ontwikkeling op de competenties Adviseren, Managen en Professionaliseren aan.

Online informatieavond op 18 juni 2020

Meld je hier aan voor de online informatieavond