Basiskennis Bouwkunde

Algemeen

Er zijn veel beroepsfuncties waarvan het toepassingsgebied de gebouwde omgeving raakt. We kennen de ruimtelijke ordening, de bouw en de infra. Kennis van bouwkunde kan ondersteunend of aanvullend zijn voor de uitvoering van uw functie. Bijvoorbeeld voor bewonersbegeleiding, beleidsfuncties, functies bij woningcorporaties, bouwbedrijven of adviesbureaus et cetera. HanzePro heeft daarom de cursus ‘Basiskennis bouwkunde’ ontwikkeld voor betrokken professionals zonder bouwkundige en civieltechnische achtergrond.

Ook op maat voor uw organisatie


In-company? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie contact op met de productmanager van deze training.