Scholingsprogramma Aardbevingen en Zorg

Algemeen

Maatwerkprogramma voor professionals in de zorg (24-uurs locaties)
De regio Groningen is de afgelopen jaren getroffen door meerdere aardbevingen, waarbij de aardbeving in Huizinge (3.6 op de Schaal van Richter) de zwaarste was. Onderzoek wijst uit dat een zwaardere aardbeving een reële mogelijkheid is. De kans hierop, het ervaren van weinig politieke steun, en de schade die door aardbevingen is ontstaan bij vele huizen en andere gebouwen in de regio, heeft geleid tot onrust en onzekerheid bij de bevolking. Deze ramp in ‘slow motion’ heeft impact op de Groningers, en raakt zowel cliënten als medewerkers van zorginstellingen. Een medewerker ervaart deze onrust en onzekerheid in beide rollen: als bewoner van het aardbevingsgebied en als professional.

Maatwerk


Dit scholingsprogramma is specifiek op maat gemaakt voor - en in samenwerking met – GHOR. Bent u professional in de zorg en is uw organisatie aangehaakt bij dit project? In deze informatiefolder kunt u meer informatie vinden over de leerdoelen per training.

Is uw organisatie niet aangehaakt bij dit project, en zijn opgenomen modules mogelijk wel interessant voor uw medewerkers? Neem dan contact op met Lous Ebbens. We kijken dan met u hoe deze modules (en met mogelijke aanpassing) kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van uw professionals.

Informatie? Gids samenstellen?

Meer informatie over onze opleidingen of onze andere diensten? Stel dan hier uw vraag, maak een afspraak of stel uw gids op maat samen

Informatie aanvragen