Jonge Kind Specialist

Algemeen

Het brein van kinderen in de onderbouw is volop in ontwikkeling. Kinderen doen elke dag ontdekkingen en leren razendsnel. Als ze tenminste op de juiste wijze worden gestimuleerd. Met de opleiding Jonge Kind Specialist onderbouw je jouw kennis en vergroot je jouw vaardigheden voor het onderwijs aan deze jonge kinderen. Zo brengt je jouw onderwijs naar een hoger niveau.

Na afloop van de opleiding

  • Ben je in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind.
  • Je kent de leerlijnen en je weet hoe je de ontwikkelingen van het jonge kind kunt observeren en registreren in het leerling volgsysteem van de school.
  • Op grond van signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch didactische aanpak van het jonge kind.
  • Door het opzetten van een leerteam leer je hoe je binnen een team kennisoverdracht kunt realiseren.